บริษัท กรีนสปอต จำกัด
GREEN SPOT COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2496
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
-
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
850 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
นม UHT สูตรใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
288 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์
02-533-0280
02-274-0823
02-533-0280
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
ณัฐวดี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
เบอร์ติดต่อ
02-533-0280
02-274-0823
02-533-0280