บริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัด
CONSTRUCTION ACCESSORIES COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2511
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
294,469,261.75 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
170 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
รักษามาตรฐานของสินค้า ใช้มาตรฐานยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ในการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ ทำระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ ฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, ได้รับการต่ออายุฉลากลดคาร์บอน จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
เพิ่มเครื่อง SINGLE SCREW EXTRUSION เพื่อวิจัยและผลิตสินค้าใหม่ประเภท FORMED PROFILE, เพิ่มระบบสายพานขนาดใหญ่ เพื่อนำเศษวัตถุดิบจากกระบวนการผลิต กลับมาป้อนในกระบวนการโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
84 ซอยรามคำแหง 32 (วิเศษสุข) หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์
02-374-7019
086-983-1742
โทรสาร
02-374-2118
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
ธีรศักดิ์ พลอยเจริญ
ตำแหน่ง
R&D SUPERVISOR
เบอร์ติดต่อ
02-374-7019
086-983-1742