บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
AGGRO (THAILAND) COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2518
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
646,577,100.79 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
130 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ทดลองสิ่งใหม่ๆ เคมีเกษตร สูตรสารกำจัดศัตรูพืช
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
2922/268 ชั้น 22 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
02-324-0515-6
โทรสาร
02-308-2487
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
สุนทรี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-324-0515-6