บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
POLIPHARM COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ยาแผนปัจจุบัน รูปแบบยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ ยาแคปซูล ยาผง ยาน้ำ ยาครีม ยาขี้ผึ้ง และเจล

รายละเอียดบริษัท

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2521 โดยทีมแพทย์และเภสัชกร ในเวลาต่อมาบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด ได้เข้าซื้อกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเวชภัณฑ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทในต่างประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าด้วยต้นทุนต่ำลง ทำให้ราคายาถูกลง คนไข้เข้าถึงยาได้มากขึ้น ปัจจุบันบริษัทได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นของผู้ถือหุ้นอิสระ โดยผลิตยาแผนปัจจุบันจำหน่ายโดยตรงให้กับโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา รวมถึงส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทมีบริการในด้านงานวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับยา รับจ้างผลิตให้กับบริษัทข้ามชาติและในประเทศ รวมถึงเป็นห้องปฏิบัติการรับตรวจวิเคราะห์ยาทั่วไป การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน บริษัทฯ มีระบบการบริหารคุณภาพเพื่อรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกแหล่งจัดซื้อ การตรวจรับ การตรวจวิเคราะห์ ตามมาตรฐานตำรายา มีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเคร่งครัด โดยเภสัชกรผู้มีประสบการณ์ และตรวจวิเคราะห์ทุกขั้นตอน โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึงมีระบบการทวนสอบทุกขั้นตอนก่อนปล่อยผ่านยาสู่ตลาด สำหรับอาคารผลิตมีการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GMP PIC/S ประกอบด้วยระบบ HVAC ที่ทำการควบคุมทั้งอุณหภูมิความชื้น ความดัน และความสะอาดของแต่ละพื้นที่ผลิต รวมถึงระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์ และระบบลมอัดตามมาตรฐานสากล มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ บริษัทได้รับการรับรอง GMP, ISO 9001 : 2008, ISO/IEC 17025 : 2005, รางวัลอย. ควอลิตี้ อวอร์ด ต่อเนื่อง 2 ปี กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสังคม โดยร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศล โรงเรียน อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้าน รวมถึงวัดในเขตพื้นที่ ทางบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้ความรู้กับนักศึกษา โดยเป็นแหล่งฝึกงานให้นักศึกษา ทั้งด้านสาขาวิชาชีพเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ และสาขาด้านบริหารธุรกิจทั่วไป และนอกจากนี้ ยังมีการจัดทำโครงการโรงงานสีขาวต่อต้านยาเสพติด

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2521
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
ทุนจดทะเบียน
200,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
-
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ยากลัยมิพิไรด์ ชนิดเม็ด ขนาด 2 มิลลิกรัม, ยาแอมโลดิปีน ชนิดเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรัม, ยาเลโวฟล็อกซาซิน ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
109 หมู่ที่ 12 ถนนบางนาตราด บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
02-316-9419
โทรสาร
02-752-0547
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
สุภาพร
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-316-9419