บริษัท ดี.ดี. โพลียูเรเทน จำกัด
D.D. POLYURETHANE COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2525
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
6,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
44,560,575.15 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
40 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
88/1 หมู่ที่ 9 ถนนท่าพูด-พุทธมณฑลสาย 5 ไร่ขิงทสามพราน นครปฐม 73210
โทรศัพท์
02-810-3200
081-495-7685
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
ฉลอง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต
เบอร์ติดต่อ
02-810-3200
081-495-7685