บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
EAST-WEST SEED COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

เมล็ดพันธุ์พืชผัก

รายละเอียดบริษัท

ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อน

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2532
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50
ทุนจดทะเบียน
126,820,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
1,269,599,000 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
500 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์และเพิ่มข้อมูลและการดูแลพืชที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
มีการนำระบบ Application มาใช้ในการประมวลผลการขายแบบ Real time
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
50/1 หมู่ที่ 2 ถนนไทรน้อย-บางบัวทอง  ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 11150
โทรศัพท์
02-831-7777
โทรสาร
02-831-7749
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
-
ตำแหน่ง
-
เบอร์ติดต่อ
02-831-7777