บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
P A S EXPORT&SILO COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2529
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
463,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
140 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
2/11 ถนนพิศาลสุนทรกิจ เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 64110
โทรศัพท์
055-641-200
โทรสาร
055-641-215
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
สมเกียรติ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เบอร์ติดต่อ
055-641-200