บริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดัคส์ จำกัด
WONDERWORLD PRODUCTS COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ของเล่นและเฟอร์นิเจอร์ไม้

รายละเอียดบริษัท

ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกของเล่นเด็กจากไม้ ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2528 เริ่มจากโรงงานเป็นห้องแถวย่านประชาชื่น มีพนักงาน 6 คน จนปัจจุบันดำเนินธุรกิจมา 32 ปี แบรนด์วันเดอร์เวิลด์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์ผลิตและส่งออกของเล่นไม้ อันดับต้นๆ ของตลาดของเล่นไม้ โดยมียุโรปเป็นตลาดหลัก และเน้นเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยองค์ประกอบของการผลิตสินค้าทุกๆ ชิ้น จะให้ความสำคัญในการเลือกวัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้เล่นโดยเฉพาะเด็กเล็ก เช่น การทาสีบนเครื่องเล่นเป็นสีที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง หรือกรณีที่เด็กเล็กหยิบฉวยเข้าปาก เป็นต้น โดยผลิตของเล่นเด็กนานาชนิด อาทิเช่น TRIX TRACK บล๊อคไม้ ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ของเล่นชุดครัว ของเล่นจำลองจุดแต่งหน้าและแต่งตัว เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นชนิดของเล่นในกลุ่มพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่ 0 ขวบ ไปถึง 6 ขวบ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2531
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
20,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
74,861,565.59 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
-
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
สำรวจ ศึกษา วิจัยผู้ใช้งานผ่านช่องทางออนไลน์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ของเล่นเสริมพัฒนาการ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาของเล่นไม้ที่มีความแตกต่าง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
172 หมู่ที่ 4 ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์
02-978-3300
โทรสาร
02-978-2593
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
พงศธร พัฒนดุล
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เบอร์ติดต่อ
02-978-3300