บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
UNITED ANALYST AND ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

บริการด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริการด้านการศึกษาสำรวจและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริการด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริการด้านการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2533
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
31,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
350 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ และวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
3 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
02-763-2828 Ext.2912
โทรสาร
02-763-2800
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
ปิยะพัชร์ สุทธมนัสวงษ์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฎิบัติการวิเคราะห์และวิจัยพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-763-2828 Ext.2912