บริษัท สยาม ยูเคเอฟ จำกัด
SIAM UKF COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2539
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50
ทุนจดทะเบียน
40,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
352,121,023 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
150 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
39/91 หมู่ที่ 2 บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
081-526-6829
034-490-258
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
จำเนียร
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
081-526-6829
034-490-258