บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด
NBD HEALTHCARE COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2542
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
-
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
-
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงสินค้าเดิม ผลิตสินค้าใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
สูตรใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
898 ซอยนวลจันทร์ 56 นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์
02-791-3888 Ext.1440
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
-
ตำแหน่ง
-
เบอร์ติดต่อ
02-791-3888