บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดบริษัท

ก่อตั้งโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยชาวไทย เพื่อมุ่งพัฒนางานด้านการวิเคราะห์และทดสอบมลพิษของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2542
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
89,189,058 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
126 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาการวิเคราะห์ตัวอย่าง
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ทดสอบสารอินทรีย์ระเหยในดิน
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
25/114 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
02-954-7745
โทรสาร
02-954-7747
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
มงคล บูรภักดิ์
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญ
เบอร์ติดต่อ
02-954-7745