บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
GREATER PHARMA MANUFACTURING COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2543
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
200,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
489,641,022.36 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
620 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
วิจัยสมุนไพร นาโนเทค ยาแผนปัจจุบัน เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
COLD CHAIN มีการขนส่งแบบห้องเย็น
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
55/2,55/7,55/11 หมู่ที่ 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์
081-638-2825
02-886-8190-9 Ext.615,130
062-459-2959
โทรสาร
02-433-0078
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
ภญ.สุวัฒนา จารุมิลินท
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
เบอร์ติดต่อ
081-638-2825
02-886-8190-9 Ext.615,130
062-459-2959