บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
BUONO THAILAND COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2543
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
116,001,500 บาท
รายได้หลักในปี 2560
434,071,201 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
400 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้าเดิมและสินค้าใหม่ อย่างเช่น ไอศกรีม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
Ready to eat ice cream
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
เพื่อลดเวลาในการผลิตปรับปรุงเครื่องจักร
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
104/2 หมู่ที่ 1 ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม 73120
โทรศัพท์
034-331-984-6 Ext.109
โทรสาร
-
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
พนิดา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
034-331-984-6 Ext.109