บริษัท ไทยมาสเตอร์คัลเลอร์ จำกัด
THAI MASTER COLOR COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2544
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
60,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
444,881,734.49 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
170 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ผลิตสินค้าใหม่ๆ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ตามออเดอร์ลูกค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 32 ห้องเลขที่ 324-326 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
02-673-9809
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
จาวลี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ
02-673-9809