บริษัท ยูโรไทร์ จำกัด
EUROTYRE COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2545
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
30,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
238,606,419.37 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
80 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
37 ซอยเพชรเกษม 86 ถนนเพชรเกษม บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์
02-804-8642
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
แม็ก
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ
02-804-8642