บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด
SENSORNIC COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2538
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
63,421,322.57 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
28 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ผลิตสินค้าใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
หุ่นยนต์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
MULTI SKILL
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
699/37 ซอยวงศ์สว่าง 29 ถนนวงศ์สว่าง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์
02-910-9536
062-425-4654
โทรสาร
02-910-9537
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
อนุชิต
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
เบอร์ติดต่อ
02-910-9536
062-425-4654