บริษัท นูกรีน จำกัด
NUGREEN COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2548
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
6,630,104 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
12 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
สินค้าเกษตรฯ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
49/145 หมู่บ้านวังทองวิลเลจ ซอยเสรีไทย 41 ถนนเสรีไทย คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์
081-843-8989
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
สัญญา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าฝ่ายที่ทั่วไป
เบอร์ติดต่อ
081-843-8989