บริษัท เทโลจิค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
TELOGIC TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2548
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
16 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
128/198-199 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 18 ถนนพญาไท ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
02-215-6199
โทรสาร
02-218-6198
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
วิไล
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ
02-215-6199