บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
PCCA LABORATORY COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2548
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
80,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
116,011,360.08 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
200 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
SKIN CARE ตัวใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
59 ถนนสตรีวิทยา 2 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์
02-538-4646
โทรสาร
02-542-4339
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
สรัญญา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-538-4646