บริษัท ไทยซุนฟู้ดส์ จำกัด
THAI SOON FOODS COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2551
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
67,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
407,168,271.64 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
400 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาระบบการผลิต
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
75/45 อาคารริชมอนด์ ออฟฟิต ชั้นที่ 14 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท คลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
042-451-816-7
โทรสาร
042-451-818
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
ฉันทนา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
042-451-816-7