บริษัท พัทยาฟู้ด เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
PATAYA FOOD ENERGY COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2552
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
40,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
52,949,042 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
3,000 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ผลิตภัณฑ์ใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ทูน่าในกระป๋อง ในซอส
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
729/68-72 ถนนรัชดาภิเษก บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
034-816-244 Ext.310
โทรสาร
034-422-507
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
มัลลิกา
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
034-816-244 Ext.310