บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด
INDEX INTERFURN COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร

รายละเอียดบริษัท

เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร จำหน่ายทั้งในและส่งออกไปยังต่างประเทศ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1973 (พ.ศ.2516) โดยมีบริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้า และบริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ขายสินค้า

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2552
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
ทุนจดทะเบียน
960,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
2,293,479,506 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
1,800 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนารูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
143 ซอยพระราม 2 ซอย 50 ถนนพระรามที่ 2 แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์
081-700-2573
034-833-413-22
โทรสาร
034-833-440-3
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
มาลี บวรเสถียรโชติ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
เบอร์ติดต่อ
081-700-2573
034-833-413-22