บริษัท โกลบอล อาร์แอนด์ดี จำกัด
GLOBAL R&D COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

การออกแบบกระบวนการผลิตของโรงงานด้านวิศวกรรมเคมี การขยายขนาดกระบวนการจากแล็บขึ้นไปเป็นโรงงานขนาดใหญ่ การออกแบบอุปกรณ์ในโรงงาน เช่น ถังกวน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องกลั่น เครื่องสกัดต่างๆ ซอฟต์แวร์วิศวกรรมด้าน FLUID FLOW & HYDRAULIC ANALYSIS และ MACHINE LEARNING (ARTIFICAL INTELLIGENCE) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงาน และตอบโจทย์การทำ DIGITAL TRANSFORMATION ของอุตสาหกรรมไทย

รายละเอียดบริษัท

บริษัทก่อตั้งขึ้นมาด้วยวิสัยทัศน์ที่จะรองรับการขยายตัวของการวิจัยและพัฒนา ในบริษัทต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึงการออกแบบกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีเชิงลึกแบบ TECHNOLOGY LICENSER ต่างประเทศ บริษัทเราได้มีองค์ความรู้ที่ได้ช่วยวิศวกรเคมีไปมากกว่า 120 บริษัทในประเทศไทย ผ่านการให้คำปรึกษาและอบรมสัมมนา เรามีประสบการณ์ช่วยลูกค้าในไทยทำเทคโนโลยี เพื่อทดแทนการนำเข้าสารเคมีราคาแพงและขยายขนาด โดยไม่ต้องซื้อ LICENSE การออกแบบจากต่างประเทศ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2555
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
14,084,615.60 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
10 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
การแปลงสภาพของเสียจากกระบวนการผลิต ZIEGLER-NATTA CATALYST ให้เป็น TITANIUM DIOXIDE, การผลิตน้ำมัน PYROLYSIS จากขยะพลาสติกที่เหมาะสมกับการใช้แทนดีเซล
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
MACHINE LEARNING TECHNOLOGY ที่เราพาร์ทเนอร์กับบริษัทนวัตกรรมของสหรัฐอเมริกา เพื่อทำ ADVANCED PROCESS OPTIMIZATION และ EQUIPMENT HEALTH MONITORING ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มกำไร หรือลดต้นทุนการผลิตได้ในระดับ 2-7% โดยคืนทุนได้ใน 3-6 เดือน โดยผ่านการทดสอบจากลูกค้าทั่วโลกมาแล้วมากกว่า 30 บริษัท
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
การแปลงสภาพของเสียจากกระบวนการผลิต ZIEGLER-NATTA CATALYST ให้เป็น TITANIUM DIOXIDE, การผลิตน้ำมัน PYROLYSIS จากขยะพลาสติกที่เหมาะสมกับการใช้แทนดีเซล, ระบบประหยัดพลังงาน REFRIGERATION COMPRESSOR ด้วย MACHINE LEARNING, ระบบประหยัดเชื้อเพลิงที่เตาเผาและหม้อต้มไอน้ำด้วย MACHINE LEARNING
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
119/117 หมู่ที่ 8 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์
089-477-6074
083-177-8108
โทรสาร
-
ชื่อผู้ติดต่อ
อติกานต์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
089-462-9007