บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TROPICAL CANNING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2537
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
330,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
4,455,920,129 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
2,600 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ซอสชนิดต่างๆ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
1/1 หมู่ที่ 2 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทรศัพท์
074-273-600
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
สิริน
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
074-273-600