บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2537
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
2,661,750,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
1,696,551,151 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
370 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงพัฒนาสินค้าใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ไบโอ ย่อยสลาย
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
73/3 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
038-636-094 Ext.6
โทรสาร
038-636-093
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
-
ตำแหน่ง
-
เบอร์ติดต่อ
038-636-094 Ext.6