บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2543
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
470,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
5,632,194,901 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
1,090 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
เพื่อเป็นการปรับปรุงสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
พันธุ์ปาล์มตัวใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
258 หมู่ที่ 2 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่ 81120
โทรศัพท์
075-652-068
081-969-2709
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
ไพรวัล โต๊ะดำ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
075-652-068
081-969-2709