บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
STARPRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2545
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
-
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
-
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
189/46 หมู่ที่ 4 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์
02-022-1515
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
รฐา ปัญญา
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-022-1515