บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

เครื่องดื่มชาเขียว ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็งสำเร็จรูป

รายละเอียดบริษัท

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท โออิชิ เรสเตอร์รอง จำกัด มีบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด ประกอบธุรกิจร้านอาหารประเภทบะหมี่ญี่ปุ่น และ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชาเขียว ภายใต้ชื่อ “โออิชิ กรีนที” และทำหน้าที่เป็นครัวกลางให้กับร้านอาหารของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น มีทั้งหมด 8 แบรนด์ ดังนี้ โออิชิ แกรนด์, โออิชิ บุฟเฟ่ต์, ชาบูชิ, โออิชิ ราเมน, โออิชิ เดลิเวอรี่, NIKUYA, KAKASHI และ SNACK SHOP นอกจากนี้ ธุรกิจอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน บริษัทได้พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ในรูปแบบแช่เย็นและแช่แข็งที่หลากหลาย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แซนด์วิชและเกี๊ยวซ่า รวมถึงอาหารประเภทข้าวหน้าและเส้นราเมนแบบแช่แข็ง เป็นต้น และอีกหนึ่งธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจเครื่องดื่ม เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มต่างๆ และมีบรรจุภัณฑ์ที่หลายหลาย ได้แก่ กรีนที, คาบูเชฉะ, แบล็คที, ฟรุตโตะ, ชาคูลล์ซ่า และโอเฮิร์บ เป็นต้น

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2547
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
375,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
-
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
วิจัย พัฒนาสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
วิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้งานบรรจุภัณฑ์ชนิดฟิล์มที่เปลี่ยนสีไปตามอุณหภูมิ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
วิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสกัดชาและพืชสมุนไพร การพัฒนาประยุกต์การใช้โปรแกรมเพื่อควบคุมสูตรการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อลดความผิดพลาด
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชั้นที่ 19-20 ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
02-785-8794
02-768-8888
โทรสาร
02-768-8889
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
นัชชา อรรจนานนท์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-785-8794
02-768-8888