บริษัท มอเรสโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด
MORESCO (THAILAND) COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2538
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
ทุนจดทะเบียน
17,500,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
555,799,186 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
84 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
สินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ที่ใช้ในรถยนต์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
700/358 หมู่ที่ 6 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
โทรศัพท์
038-458-606
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
สุวิจักร
ตำแหน่ง
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโรงงาน
เบอร์ติดต่อ
038-458-606