บริษัท เมทเทิล เมท จำกัด
METAL MATE COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ถังบรรจุก๊าซ

รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2540
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
250,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
1,367,242,606.01 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
1,200 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และทำตัวต้นแบบ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
555 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธรักษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์
02-701-1571-5
โทรสาร
02-701-1572
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
อนัท สุคนธฉายา
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-701-1571-5