บริษัท เน็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
NEXT PRODUCTS COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2538
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
30,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
199,436,717.92 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
200 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
เปลี่ยนลาย สีผ้าประดับรถยนต์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
1051 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต-ปทุมธานี บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์
02-959-6600
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
จักรายุทธ จามจุรีร่มใจ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
เบอร์ติดต่อ
081-456-2461