บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
BERLI JUCKER FOODS COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท

เดิมชื่อ บริษัท สยาม สแน็ค จำกัด เริ่มดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2525 เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว ประเภทมันฝรั่งทอด ภายใต้แบรนด์ Tasto ทั้งแบบ Deep fat frying และ Vacuum fried ผลิตขนมขึ้นรูปภายใต้แบรนด์ Party และ Campus ทั้งแบบทอด และอบด้วยลมร้อน รับจ้างผลิตมันฝรั่งทอด, ขนมขึ้นรูป และ ข้าวเกรียบในแบรนด์ของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบปรุงรสภายใต้แบรนด์ Dozo นอกจากนี้ยังมีสาขาอยุธยาที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต, นมเปรี้ยว และนมพาสเจอร์ไรส์ รวมทั้งรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในแบรนด์ของผู้ว่าจ้างเช่นกัน

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2525
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
320,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
2,228,042,387 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
-
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต นมเปรี้ยว และกลุ่มนมพาสเจอร์ไรส์ และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจของตลาด แล้วนำมาทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีทางสถิติ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ในความสนใจของตลาด
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
พัฒนาเครื่องจักรเดิมและใหม่ให้มีความหลากหลายในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่, พัฒนาเครื่องจักรให้เป็นระบบ Automation เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
225/10 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์
02-313-1470 Ext.1311
โทรสาร
02-313-1031
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
กรวิกา ฉิมโฉม
ตำแหน่ง
SENIOR R&D SPECIALIST
เบอร์ติดต่อ
02-313-1470 Ext.1311