บริษัท มาเจสติค อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
MAJESTIC FOOD INDUSTRY COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2542
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
-
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
700 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงสินค้าใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
268 หมู่ 1 หนองล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 52190
โทรศัพท์
054-368-618 Ext.803
โทรสาร
054-368-279
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
ผ่องพรรณ ไชยมงคล
ตำแหน่ง
R&D DIVISION MANAGER
เบอร์ติดต่อ
054-368-618 Ext.803