บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด
PANUS POULTRY COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2540
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
-
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
-
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงพัฒนาตัวอย่างสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
สินค้าใหม่ตามความต้องการของลูกค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
1 หมู่ที่ 5 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี 20140
โทรศัพท์
038-460-000 Ext.273
โทรสาร
038-464-245
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
-
ตำแหน่ง
-
เบอร์ติดต่อ
038-460-000 Ext.273
Email
-