บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด
WORAPORN FRUIT PROCESSING COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2539
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
30,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
95,430,382.33 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
149 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้าตัวอย่างของทางบริษัท
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
5 ถนนสุวินทวงศ์ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์
038-813-444
โทรสาร
038-812-389
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
สุรีย์ภรณ์ พุ่มพุก
ตำแหน่ง
ผู้จัดการทั่วไป
เบอร์ติดต่อ
038-813-444