บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด
EIAMHENG TAPIOCA STARCH INDUSTRY COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2536
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
150,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
4,592,506,289.03 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
300 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาประสิทธิภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
15 หมู่ที่ 12 กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 30330
โทรศัพท์
044-457-040
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
รัตนภรณ์ อธิสานนท์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
044-457-040