บริษัท เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จำกัด
KHAOYAI PANORAMA FARM COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2554
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
-
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
-
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
แปรรูปเมล็ดกาแฟ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
297 หมู่ที่ 6  หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์
044-756-234
โทรสาร
044-756-238
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
-
ตำแหน่ง
-
เบอร์ติดต่อ
044-756-234
Email
-