บริษัท มายคอส เทคโนโลยีส์ จำกัด
MYCOS TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

บริษัท มายคอส เทคโนโลยีส์ จำกัด ได้ทำการสร้าง พัฒนา และออกแบบซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นมาแล้วให้กับลูกค้าทั่วโลก ทั้งการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในสายงานธุรกิจ การผลิต การเงิน และการบริการ เป็นต้น ประกอบไปด้วย SOFTWARE DEVELOPMENT (การพัฒนาซอฟต์แวร์), SOFTWARE CONSULTING (การให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์) และ MOBILE APPLICATION (การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ)

รายละเอียดบริษัท

บริษัท มายคอส เทคโนโลยีส์ จำกัด เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ในจังหวัดเชียงใหม่ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา WEB APPLICATION DEVELOPMENT, WINDOWS APPLICATION DEVELOPMENT และ MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT (IOS, ANDROID) โดยใช้เทคโนโลยี MICROSOFT.NET PLATFORM, MICROSOFT SQL SERVER.

MYCOS TECHNOLOGIES IS A SOFTWARE DEVELOPMENT COMPANY BASED IN CHIANG MAI THAILAND. WE ARE SPECIALISTS IN THE WEB APPLICATION DEVELOPMENT, WINDOWS APPLICATION DEVELOPMENT AND MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT (IOS, ANDROID) BY MICROSOFT .NET PLATFORM AND MICROSOFT SQL SERVER.

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2545
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50
ทุนจดทะเบียน
3,500,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
50 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาซอฟต์แวร์ (ENTERPRISE SOFTWARE)
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในสายงานธุรกิจ การผลิต การเงิน และการบริการ ให้กับหลากหลายสายงานธุรกิจ เป็นต้น
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอในกระบวนการพัฒนา
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
12/1 ซอย 13 ถนนนิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
053-894-948
โทรสาร
053-894-827
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
วชิรา วรจินะ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
เบอร์ติดต่อ
053-894-948