บริษัท พรีม่า เฮิร์บ (ประเทศไทย) จำกัด
PRIMA HERB (THAILAND) COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ครีมลองกานอยด์

รายละเอียดบริษัท

ผลิตและจัดจำหน่ายลองกานอยด์

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2548
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
ทุนจดทะเบียน
50,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
7,876,645.57 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
30 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
1 ซอยสายน้ำผึ้ง ถนนศิริมังคลาจารย์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
053-931-777 Ext.109
085-548-5948
โทรสาร
053-931-778
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
ศ(เกียรติคุณ) ดร.อุษณีย์ วินิตเขต, คำนวณ, ธวัฒน์ชัย พวงเงินมาก
ตำแหน่ง
ที่ปรึกษางานวิจัยบริษัทฯ, ผู้จัดการทั่วไป
เบอร์ติดต่อ
053-931-777 Ext.109
085-548-5948