บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด
KASET THAI ORGANIC FERTILIZER COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ปุ๋ยอินทรีย์

รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2546
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50
ทุนจดทะเบียน
50,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
72,990,884.86 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
70 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
84/5 หมู่ที่ 15 พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์
034-643-045
084-556-7056
โทรสาร
034-643-587
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
ภัคจิรา กาญจนถวัลย์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
034-643-045
084-556-7056