บริษัท กาญจน์คอร์น จำกัด
KARN CORN COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2547
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50
ทุนจดทะเบียน
140,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
1,264,387,349 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
400 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ออกแบบ และคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมที่ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ใช้เครื่องจักรแทนกำลังคน
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
68 หมู่ที่ 7 แสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์
034-641-495
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
องอาจ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
เบอร์ติดต่อ
034-641-495