บริษัท ยางโอตานิ จำกัด
OTANI TIRE COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ยางสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร (TRUCK & BUS TIRE) ยางสำหรับรถแทร็กเตอร์การเกษตร (AGRICULTURE TIRE) ยางเรเดียลรถการเกษตร (AGICULTURE RADIAL TIRE) ยางสำหรับรถอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL TIRE)

รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2529
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
500,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
1,916,611,902 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
1,300 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้าตัวใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ยางรถยนต์ ลายดอกยางใหม่ๆ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
เปลี่ยนซอฟต์แวร์ นำซอฟต์แวร์เข้ามาปรับ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
55 หมู่ที่ 7 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์
034-325-000
034-324-888
โทรสาร
034-324-245
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
บุญมี จิตรใจ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายทั่วไป
เบอร์ติดต่อ
034-325-000
034-324-888