บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด
S.S. KARNSURA COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

รายละเอียดบริษัท

ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2537
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
800,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
4,517,904,073 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
270 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
การสำรวจข้อมูล การปรับปรุงกระบวนการผลิต
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
กระบวนการผลิตและบรรจุเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
101 หมู่ที่ 8 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์
045-426-532 Ext.1111
โทรสาร
045-426-536
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
ศรินญา ศรีกุดหว้า
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายปรุงสุรา
เบอร์ติดต่อ
045-426-532 Ext.1111