บริษัท เอบีเจ ฟาร์ม จำกัด
ABJ FARM COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2532
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
115,774,598 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
195 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
สร้างผลงานทดแทนจากสิ่งที่เหลือใช้ นำกลับมาทำเป็นปัจจัยทดแทน
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
มีการจัดโปรโมชั่นให้ซื้อสินค้าที่มีด้วยบริการส่ง มีบริการให้ลูกค้าเพิ่มเติมให้ลูกค้าตรวจคุณภาพ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
จากเดิมโรงเรือนปิด ระบายลมน้อย สุขภาพสุกรไม่ดี ใส่เพดานลมเพิ่มช่องลม ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากขึ้น
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
140 หมู่ที่ 1 หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม 73000
โทรศัพท์
034-377-933
โทรสาร
034-378-277
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
ประฐมพงษ์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ
092-548-6117