บริษัท สามพราน ซลอเทอร์เฮาส์ จำกัด
SAMPRAN SLAUGHTERHOUSE COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2547
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
40,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
19,659,520.51 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
100 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
หมูเด้งปลอดสาร/หมูฝอย/หมูยอลูกชิ้น/หมูหมักงา
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
เติมวัตถุดิบธรรมชาติ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
170 หมู่ที่ 6 ท่าข้าม สามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์
034-322-838
061-965-4636
โทรสาร
034-292-080
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
ณัฐพร
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
เบอร์ติดต่อ
034-322-838
061-965-4636