บริษัท เคแอนด์ยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
K&U ENTERPRISE COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

รายละเอียดบริษัท

บริษัท เคแอนด์ยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแช่เยือกแข็งทั้งในและต่างประเทศ มีตลาดเป้าหมายที่สำคัญ คือ ประเทศญี่ปุ่น 85% และประเทศอื่นๆ รวมในประเทศ 15% บริษัทมุ่งเน้นการผลิตอาหารให้ สะอาด ปลอดภัย ได้ดั่งใจลูกค้า พร้อมทั้งมุ่งมั่นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้จัดทำระบบบริหารงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ภายใต้พื้นที่การผลิต 11,400 ตารางเมตร จำนวนพนักงาน 1,600 คน และมีกำลังการผลิต 50 ล้านชิ้น/เดือน หรือ 350 ตัน/เดือน (4,200 ตัน/ปี)

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2548
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50
ทุนจดทะเบียน
120,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
1,600 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทันสมัย ตรงใจผู้บริโภค
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
การเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
1289 ถนนวิเชียรโชฎก มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
034-821-126
โทรสาร
034-821-077
034-820-888
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
จุฑารัตน์ คุ้มวิริยะ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการทั่วไป
เบอร์ติดต่อ
034-821-126-7