บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด
THAI UNION HATCHERY COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ลูกกุ้งมีชีวิต

รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2549
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
510,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
31,296,412 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
-
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสายพันธุ์กุ้ง
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
89/1 หมู่ที่ 2 กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
076-500-400
076-584-000-27
โทรสาร
076-584-028
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
ปิยะพล
ตำแหน่ง
รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ
076-500-400
076-584-000-27