บริษัท ลินิน ด็อกเตอร์ จำกัด
LINEN DOCTOR COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2547
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
20,131,326.57 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
31 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้าเดิม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
60 ถนนนราธิป ชำอะ ชะอำ เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์
086-328-6401
โทรสาร
032-797-440
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
รัตนา แสนมหาไชย
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ
086-328-6401