บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด
SOUTHERN THAI CONSULTING COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2551
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
45,802,814 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
48 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงด้านการให้บริการ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
59/45 หมู่ที่ 5 ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์
088-199-1016
076-250-304
088-199-1016
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
เพ็ญนภา, ชณารัศมิ์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา, เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ
088-199-1016
076-250-304
088-199-1016